Pożar skrzydła turbiny wiatrowej

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 1700
Wymagane posterunki straży pożarnej 14
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Misje wymagające specjalistycznych pojazdów pianowych (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 9500
Wymagana piana gaśnicza 1000
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagany SH lub SD 2
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Potrzebne Ratownictwo Wyskościowe 1
Inne informacje Wartość
Warianty misji Pożar skrzydła turbiny wiatrowej
Wstecz