Wybuch - przerwany gazociąg

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 8700
Wymagane posterunki straży pożarnej 15
Wymagane posterunki policji 2
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 48500
Wymagana piana gaśnicza 5000
Wymagane samochody pożarnicze 10
Wymagane SLOp lub SLRr 3
Wymagane samochody dowodzenia i łączności 1
Wymagane SP Rchem 2
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 3
Wymagane cysterny z wodą 1
Wymagane samochody SPGaz 2
Wymagane radiowozy 4
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 2
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 40
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 60
Rodzaj pacjenta Interna
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 80
Maksymalna liczba Radiowozów OPI, które mogą zostać zastąpione przez Radiowozy straży miejskiej 1
Wstecz