Pożar wagonów kolejowych na bocznicy

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 4000
UM

Przejazd kolejowy
Przejazd kolejowo-drogowy

Wymagane posterunki straży pożarnej 8
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 30000
Wymagana piana gaśnicza 1500
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagany SH lub SD 1
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Wymagane cysterny z wodą 1
Wymagane samochody SPGaz 1
Inne informacje Wartość
Wstecz