Pożar wagonów kolejowych na bocznicy

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 4000
Miejsce

Przejazd kolejowy
Przejazd kolejowo-drogowy

Wymagane posterunki straży pożarnej 8
Budynek generujący Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 30000
Wymagana piana gaśnicza 1500
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagany SH lub SD 1
Wymagane SLOp lub SLRr 2
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Wymagane cysterny z wodą 1
Wymagane samochody SPGaz 1
Inne informacje Wartość
Wstecz