Wypadek więziennego autobusu

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 4810
UM

Zjazd z autostrady

Wymagane posterunki straży pożarnej 6
Wymagane posterunki policji 9
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Wymagane stacje helikopterów policji 1
Wymagane Wydziały Ruchu Drogowego 4
Rodzaj misji Misje policyjne
Misje Wydziału Ruchu Drogowego (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 3
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Wymagany personel SPKP (w samochodzie SPKP) 12
Potrzeba Jednostki K-9 3
Potrzeba Helikopteru Policyjnego 1
Wymagane radiowozy WRD 4
Wymagane APRD 1
Szansa, że potrzebny będzie APRD 90
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 3
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 20
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 10
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Maksymalna liczba więźniów 5
Radiowóz OPI może zostać zastąpiony przez Radiowóz wydziału ruchu drogowego Tak
Warianty misji Wypadek więziennego autobusu
Wstecz