Zderzenie karetki z samochodem osobowym

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 3040
UM

Zjazd z autostrady

Wymagane posterunki straży pożarnej 8
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 3
Wymagane Wydziały Ruchu Drogowego 3
Rodzaj misji Misje policyjne
Misje Wydziału Ruchu Drogowego (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Wymagane radiowozy WRD 2
Wymagane APRD 1
Szansa, że potrzebny będzie APRD 40
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 4
Minimalna liczba pacjentów 2
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 40
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 75
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 20
Warianty misji Zderzenie karetki z samochodem osobowym
Wstecz