Zderzenie radiowozu z samochodem osobowym

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 3645
UM

Zjazd z autostrady

Wymagane posterunki straży pożarnej 6
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 2
Wymagane Wydziały Ruchu Drogowego 1
Rodzaj misji Misje policyjne
Misje Wydziału Ruchu Drogowego (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 3000
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 2
Wymagane radiowozy WRD 4
Wymagane APRD 1
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 4
Minimalna liczba pacjentów 2
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 40
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 50
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 65
Warianty misji Zderzenie radiowozu z samochodem osobowym
Wstecz