Zawalenie się wieży kościoła

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 8000
Wymagane posterunki straży pożarnej 10
Wymagane posterunki policji 4
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 4
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 4500
Wymagane samochody pożarnicze 10
Wymagany SH lub SD 4
Wymagane SLOp lub SLRr 3
Wymagane radiowozy 5
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 5
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 60
Rodzaj pacjenta Traumatologia
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 50
Maksymalna liczba Radiowozów OPI, które mogą zostać zastąpione przez Radiowozy straży miejskiej 2
Wstecz