Zalana piwnica

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 1200
Wymagane posterunki straży pożarnej 8
Budynek generujący Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagany sprzęt przeciwpowodziowy 1
Szansa, że potrzebny będzie sprzęt przeciwpowodziowy 20
Wymagane samochody pożarnicze 1
Inne informacje Wartość
Wstecz