Zwierzę uwięzione w studni

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 500
Wymagane posterunki straży pożarnej 2
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 1
Inne informacje Wartość
Samochód pożarniczy może zostać zastąpiony przez Samochód ratownictwa technicznego Tak
Wstecz