Unieruchomiony Wspinacz

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 650
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 1
Wymagane posterunki straży pożarnej 14
Rozbudowy ratownictwa wysokościowego 1
Rodzaj misji Misje ratownictwa wysokościowego
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Wymagany SH lub SD 1
Potrzebne Ratownictwo Wyskościowe 1
Inne informacje Wartość
Maks. Pacjenci 1
Minimalna liczba pacjentów 1
Rodzaj pacjenta Interna
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 30
Warianty misji Unieruchomiony Wspinacz
Wstecz