Pożar Dużego Magazynu

Opis Wartość
Średnie kredyty 10000
Wymagane posterunki straży pożarnej 15
Miejsce Fabryka
Budynek generujący Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Opis Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 12
Wymagane samochody Oficera Operacyjnego lub SLRr 1
Wymagany SP wysokościowe 4
Wymagane samochody SPGaz 1
Wymagane cysterny z wodą 1
Wymagane samochody dowodzenia i łączności 1
Opis Wartość
Wstecz