Pożar Dużego Magazynu

Opis Wartość
Średnie kredyty 9500
Wymagane posterunki straży pożarnej 15
Miejsce Magazyn
Budynek generujący Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Opis Wartość
Wymagane samochody pożarnicze 9
Wymagane samochody Oficera Operacyjnego 1
Wymagany SP wysokościowe 4
Opis Wartość
Wstecz