Rozszczelnienie Butli z gazem

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 1800
Wymagane posterunki straży pożarnej 8
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 1
Wymagane posterunki policji 1
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 14500
Wymagane samochody pożarnicze 5
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Wymagane radiowozy 1
Inne informacje Wartość
Wstecz