Zwarcie w instalacji elektrycznej

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 240
Wymagane posterunki straży pożarnej 1
Rodzaj misji Misje straży pożarnej
Misje wymagające specjalistycznych pojazdów pianowych (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 1900
Wymagana piana gaśnicza 200
Wymagane samochody pożarnicze 1
Inne informacje Wartość
Warianty misji Zwarcie w instalacji elektrycznej
Wstecz