Najechanie na tył samochodu

Opis Wartość
Średnie kredyty 2200
Wymagane posterunki straży pożarnej 4
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 1
Wymagania posterunków policji 1
Budynek generujący Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Opis Wartość
Potrzebna woda 2300
Wymagane samochody pożarnicze 4
Wymagane samochody Oficera Operacyjnego lub SLRr 1
Wymagane samochody ratownictwa technicznego 1
Wymagane radiowozy 1
Opis Wartość
Maks. Pacjenci 2
Minimalna liczba pacjentów 0
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 50
Rodzaj pacjenta Chirurg ogólny
Szansa, że potrzebny będzie śmigłowiec LPR 10
Wstecz