Wypadek motocyklowy

Nagroda i wymagania wstępne Wartość
Średnie kredyty 2300
Wymagane posterunki straży pożarnej 3
Wymagane posterunki pogotowia ratunkowego 1
Rodzaj misji Misje policyjne
Misje Wydziału Ruchu Drogowego (Specjalizacja)
Wymagania pojazdów i personelu Wartość
Potrzebna woda 1700
Wymagane samochody pożarnicze 3
Wymagane SLOp lub SLRr 1
Inne informacje Wartość
Samochód pożarniczy może zostać zastąpiony przez Samochód ratownictwa technicznego Tak
Maks. Pacjenci 2
Szansa, że potrzebna będzie opieka specjalistyczna 35
Rodzaj pacjenta Interna
Szansa, że potrzebny będzie transport pacjenta 50
Warianty misji Wypadek motocyklowy
Wstecz